8+ Contoh Susunan Acara Tirakatan dan Teks MC Rundown

Hamzah

3. Sambutan Keluarga

Setelah doa awal, anggota keluarga dapat memberikan sambutan singkat tentang orang yang telah meninggal dunia. Mereka dapat berbagi cerita dan kenangan pribadi tentang orang yang telah tiada. Sambutan ini dapat membantu para tamu untuk lebih memahami dan menghargai kehidupan orang yang telah meninggal dunia.

4. Penyampaian Nasi Tumpeng

Nasi tumpeng adalah hidangan khas Indonesia yang sering dihidangkan dalam acara peringatan atau perayaan. Dalam acara tirakatan, nasi tumpeng dapat dihidangkan sebagai simbol penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Biasanya, nasi tumpeng ini disajikan oleh anggota keluarga kepada para tamu.

5. Teks MC Rundown

Berikut adalah contoh teks MC rundown yang dapat digunakan dalam acara tirakatan:

Bagikan:

Tags

Leave a Comment