8+ Contoh Susunan Acara Tirakatan dan Teks MC Rundown

Hamzah

Anggota Keluarga: [Anggota keluarga memberikan sambutan]

MC: Terimakasih Bapak/Ibu/Saudara [Nama Anggota Keluarga] atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kami akan menyajikan nasi tumpeng sebagai simbol penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Mari kita saksikan penyampaian nasi tumpeng oleh anggota keluarga kepada para tamu.

Anggota Keluarga: [Anggota keluarga menyajikan nasi tumpeng]

Bagikan:

Tags

Leave a Comment