8+ Contoh Susunan Acara Tirakatan dan Teks MC Rundown

Hamzah

5. Apa yang harus diperhatikan dalam mengadakan acara tirakatan?

Dalam mengadakan acara tirakatan, penting untuk selalu menghormati dan menghargai kepercayaan dan adat istiadat yang dianut oleh keluarga atau masyarakat setempat. Selain itu, pastikan untuk mempersiapkan susunan acara yang sesuai dan memilih MC yang kompeten untuk memandu jalannya acara.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment