Kerajaan Bone : Sejarah, Raja, Peninggalan dan Masa Kejayaan

Hamzah

Selain itu, terdapat juga beberapa pura dan makam kerajaan yang masih dapat ditemukan di wilayah Bone. Pura-pura ini menjadi tempat peribadatan dan penghormatan terhadap para raja dan leluhur Kerajaan Bone.

Masa Kejayaan Kerajaan Bone

Masa kejayaan Kerajaan Bone terjadi pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Raja Petta Silengnge. Pada masa ini, Kerajaan Bone menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan ini dan memiliki kekuatan militer yang tangguh.

Kerajaan Bone juga mampu mempertahankan kemerdekaannya dari upaya kolonialisasi oleh bangsa Eropa. Hal ini membuat Kerajaan Bone menjadi salah satu kerajaan terkuat di wilayah Sulawesi Selatan pada masa tersebut.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment