6+ Contoh Surat Niaga Beserta Format dan Cara Membuatnya

Hamzah

Berikut adalah contoh format penulisan surat niaga:

Contoh Surat Penawaran Harga

Jakarta, 1 Januari 2022
Perihal: Penawaran Harga Produk XYZ

Kepada Yth.,
PT ABC
Jl. Contoh No. 123
Jakarta 12345

Bagikan:

Tags

Leave a Comment