4+ Contoh Surat Perjanjian Damai dan Cara Membuatnya

Hamzah

5. Tandatangan perjanjian

Kumpulkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menandatangani salinan perjanjian. Pastikan semua tanda tangan ditandatangani di hadapan saksi yang dapat mengesahkan kesahihan perjanjian tersebut.

6. Distribusikan salinan

Setelah semua pihak telah menandatangani perjanjian, distribusikan salinan perjanjian kepada setiap pihak. Pastikan setiap pihak memahami isi perjanjian dan menyimpan salinannya dengan baik.

FAQs tentang Surat Perjanjian Damai

1. Apa itu surat perjanjian damai?

Surat perjanjian damai adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau konflik yang ada.

Bagikan:

Tags

Leave a Comment