4+ Contoh Surat Perjanjian Damai dan Cara Membuatnya

Hamzah

Hormat kami,

[Nama dan tanda tangan pihak pertama]

[Nama dan tanda tangan pihak kedua]

Bagikan:

Tags

Leave a Comment