5+ Contoh Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Cara Membuatnya

Hamzah

5. Perpanjangan sewa:

Jika penyewa ingin memperpanjang masa sewa setelah berakhirnya perjanjian ini, penyewa harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik tanah paling lambat [Jangka Waktu Pemberitahuan] sebelum berakhirnya masa sewa.

6. Pelanggaran perjanjian:

Bagikan:

Tags

Leave a Comment